OFERTA

Podatkowa Ksiega Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to najczęściej wybierana forma księgowości przez małych przedsiębiorców.

KPiR muszą prowadzić:

  • osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Powyżej tego limitu podmioty muszą prowadzić pełną rachunkowość (pełne księgi rachunkowe).

Przedsiębiorcom, którzy wybrali ten rodzaj prowadzenia księgowości oferujemy:

  • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz wyliczenie na jej podstawie zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznej lub kwartalnej)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzenie ewidencji rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT i przesyłanie ich w formie pliku JPK_VAT
  • sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatku VAT
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji rocznych podatku PIT
  • wykonywanie rozliczeń ZUS właściciela