OFERTA

Księgowość Dla NGO

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla organizacji pozarządowych. Obsługujemy zarówno fundacje czy stowarzyszenia oraz podmioty zupełnie małe: ochotnicze straże pożarne, związki zawodowe, itp. W związku z tym mamy świadomość, że księgowość podmiotów NGO jest księgowością specyficzną. Dlatego ofertę przygotowujemy dla każdej organizacji pozarządowej indywidualnie. Oferujemy również odbiór dokumentów w siedzibie Klienta. 

W ramach świadczonych usług zapewniamy kompleksową obsługę jednostek non profit:

  • prowadzenie księgowości
  • obsługę kadrowo-płacową
  • dodatkowe usług