OFERTA

Karta Podatkowa

Karta podatkowa jest formą opodatkowania, która polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Jest szczególnie korzystna dla małych firm zatrudniających niewielu pracowników lub działających w małych miejscowościach – wysokość karty podatkowej rośnie wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której prowadzisz działalność.

Karta przysługuje tylko niektórym przedsiębiorcom. Możesz z niej skorzystać tylko do końca 2021 roku jeśli:

  • prowadzisz działalność usługową lub wytwórczo-usługową, gastronomiczną, transportową, rozrywkową
  • sprzedajesz posiłki domowe
  • wykonujesz wolny zawód
  • świadczysz usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi lub usługi edukacyjne, polegające na udzielaniu lekcji na godziny.

Pamiętaj, że przy prowadzeniu działalności nie możesz korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Nie możesz też prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej, poza rodzajem działalności zgłoszonej we wniosku, ani wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Również twój małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie co ty. 

Działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej musi być prowadzona wyłącznie w Polsce. 

Stawki karty podatkowej są określone kwotowo przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie stawek karty podatkowej i są ogłaszane na każdy rok podatkowy.

Pamiętaj! Wysokość podatku konkretnego przedsiębiorcy opodatkowanego kartą podatkową ustala Naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji