Aktualności

Jak uzyskać telePIN do kontaktu z Urzędem Skarbowym?

Od 15 czerwca 2023 roku podatnicy i płatnicy podatków mogą uzyskiwać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowej (w tym objete tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie  Skarbowym. Takie odmiejscowienie przekazywania danych (informacji) przez organy podatkowe, za pośrednictwem telefonu lub konta w e-Urzędzie Skarbowym, ma na celu zwiększenie dostępności podatników, płatników i ich pełnomocnicków do informacji o ich indywidulanych sprawach, czy też stanie rozliczeń z urzędem skarbowym. Dodatkowo, w e-Urzędzie Skarbowym uruchomiona została nowa funkcjonalność, umożliwiająca użytkownikom składanie wniosków o udostępnienie informacji objętych tajemnicą skarbową poprzez usługę online (livechat) oraz telefonicznie. Dzięki tym zmianom, korzystanie z usług urzędów skarbowych stało się jeszcze bardziej dostępne i przydatne.

TelePIN w Urzędzie Skarbowym służy do weryfikacji Twojej tożsamości podczas kontaktu telefonicznego z Urzędem Skarbowego oraz korzystania z niektórych usług e-Urzędu Skarbowego.

Oto kilka przykładów, do czego możesz wykorzystać telePIN:

  • Sprawdzić swoje podatki: Możesz zadzwonić do Urzędu Skarbowego i zapytać o swoje podatki, a pracownik Urzędu Skarbowy poprosi Cię o podanie telePIN-u, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
  • Sprawdzić status swojej sprawy: mozesz zadzwonić i sprawdzić detale dotyczące daty wpływu korespondencji i aktualnego etapu jej rozpatrywania.
  • Uzyskać zaświadczenie: Możesz zadzwonić do Urzędu Skarbowego i zamówić zaświadczenie o swoich podatkach, a pracownik Urzędu Skarbowy poprosi Cię o podanie telePIN-u, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
  • Zmodyfikować swoje dane: Możesz zadzwonić do Urzędu Skarbowego i zmodyfikować swoje dane adresowe lub kontaktowe, a pracownik Urzędu Skarbowy poprosi Cię o podanie telePIN-u, aby potwierdzić Twoją tożsamość.

TelePIN jest ważny przez 30 dni od dnia jego wygenerowania. Możesz wygenerować nowy telePIN w dowolnym momencie, nawet jeśli poprzedni jest jeszcze ważny.

Jak uzyskać telePIN do urzędu skarbowego?

 

1. Wejdź na stronę www.podatki.gov.pl i wybierz opcję e-Urząd Skarbowy.

 
 
 
2. Wybierz opcję zaloguj się do e-Urząd Skarbowy.
 
 
3. Kliknij „wybierz” wybierając jeden ze sposobów do logowania się do e-Urząd Skarbowy: przez login.gov.pl lub bankowość              elektroniczną

 4. Zaloguj się wybierając jedną z opcji: